Novosti


Kronologija izlaska Berkeley Logo verzija i dodatnih paketa:

	04.04.98	ucblogo 4.6

	13.03.98.	Hrvatska/Engleska dodatna dokumentacija 4.5
	
	07.03.98.	ucblogo 4.5

	17.02.98.	ucblogo 4.4

	24.01.98. 	Hrvatska/Engleska dodatna dokumentacija 4.3

	15.01.98. 	logo.el 1.0 (emacs logo mode)

	15.01.98. 	ucblogo 4.3 

	13.12.97. 	logo.el 0.99 (emacs logo mode)

	.....

	.....

	1993		ucblogo 1.0

Sav software se moze ftp-irati sa ftp://anarres.cs.berkeley.edu/pub/ucblogo/ -- vidi linkove u tekstu na UCB Logo, gdje i kako? stranici.


Napisao: Hrvoje.Blazevic@bbm.hr
David.Blazevic@posluh.hr
Fredi.Glavan@public.srce.hr