UCB Logo vs. PC Logo 4


Većina onih koji se u Hrvatskoj bave Logom znaju da status službenog Loga ima Harward Associates' PC Logo 4. Službeni status znači da je to jedini Logo dozvoljen na općinskim, županijskim i državnom takmičenju. Zašto onda mijenjati? Postoji puno razloga i mi smo ih svrstali u nekoliko kategorija:

1) Legalnost

PC Logo 4 je komercijalni logo, te u mojoj (veoma) slobodnoj procjeni, 99.9% njegovih korisnika u Hrvatskoj ima piratske kopije (uključujući tu i autore ovog teksta).

2) Dokumentacija

Zbog prvog razloga djeca nemaju nikakovu tiskanu dokumentaciju, a help system je isključivo na Engleskom.

3) Zastarjelost

PC Logo 4 radi samo na DOS-u i naravno, 16 bitna je verzija.

4) Dizajn

Ovo je veoma subjektivna primjedba i siguran sam da se mnogi ne bi samnom složili; PC Logo ima mnogo teoretskih slabosti nedosljednosti i podilaženja drugom jezičnom taboru (Basic i Pascal), što ga naravno čini omiljenim medju nastavnicima.


Očigledna alternativa PC Logu je Berkeley Logo (ucblogo - zadnja verzija 4.4). Pogledajmo ponovo prije navedene kategorije:

1) Legalnost

Ucblogo je Free Software i njegova distribucija i kopiranje je potpuno legalno. Citirati ću kratko copyright notice:

Copyright (C) 1993 by the Regents of the University of California

Ovaj program je slobodni software; možete ga redistribuirati i/ili modificirati uz uvjete navedene u GNU General Public License, izdane od Free Software Foundation; verzija 2 Licence ili (po vašem izboru) bilo koje kasnije verzije.

2) Dokumentacija

Ucblogo dolazi sa user-manualom u text formatu na Engleskom (tako da ga svatko može sam tiskati) te sa Engleskim help sistemom. Kao posebne pakete ima user-manual u GNU Info formatu, user-manual u TeX formatu i user-manual u HTML formatu. Svi ovi posebni paketi, uključujući i Help system prevedeni su na Hrvatski. Podudarnost i dosljednost Hrvatske verzije je vrlo dobra, jer je isti čovjek radio i Engleski original i Hrvatski prijevod. (Govorim naravno o posebnim paketima, a ne o user-manualu u text formatu, kojega je napisao tvorac Ucbloga - Brian Harvey).

3) Zastarjelost

Berkeley Logo radi na velikom broju platformi: Postoji DOS, WIN95/NT, Mac i UNIX verzija koje se redovno dopunjuju i usavršavaju. Verzija 4.4 izdana je 17.02.98. Sve verzije (osim DOS) su čiste 32 bitne verzije, što je kod Loga daleko važnije nego kod jezika kao basic i pascal, radi inherentno rekurzivne prirode jezika.

4) Dizajn

Ucblogo napisan je samo sa jednom svrhom. Uvod u programiranje i uopće uvod u Computer Science. (Moram biti veoma oprezan kad upotrebljavam riječ "uvod", jer Brianovo značenje te riječi se vjerojatno ne slaže sa onim što mi ostali smatramo uvodom.) Koliko ja shvaćam ulogu Loga u Hrvatskim skolama, to je upravo ono sto nam i treba. Logo veoma jakih teoretskih osnova, idealan za algoritmiranje, ali bez podrške za multimediju, muziku itd. Dobar dokaz snage tog Loga je činjenica da je zadnja Brianova trilogija "Computer Science Logo Style 2nd edition" napisana isključivo za Ucblogo. NITI JEDNA DRUGA VERZIJA LOGA NEMA ŠANSE SA PROGRAMIMA IZ TIH KNJIGA.


Napisao: Hrvoje.Blazevic@bbm.hr
David.Blazevic@posluh.hr
Fredi.Glavan@public.srce.hr