Što je to LOGO?


Usprkos dražesne kornjače koju smo i mi postavili kao maskotu, Logo nije "početnički" jezik koji se isključivo bavi turtle grafikom. Nažalost kod nas je baš zbog te turtle grafike i privlačnosti koju ona ima za najmlađe (4-6 razred), doživio status početničkog jezika, koji je najbolje napustiti negdje u sedmom razredu i prijeći na "prave" jezike kao što su basic ili pascal.

Pa ako Logo nije to, što je onda zapravo? Dati ćemo definiciju Briana Harvey-a, profesora sa University of California Berkeley i pisca najbolje trilogije knjiga za Logo:

"Logo je dijalekt Lisp-a, jezik visokog nivoa - dizajniran za istraživanja u informatici (computer science)."

Nadam se da ne moram ovdje objasniti i što je to Lisp? Ili možda ipak kratko: Lisp je programski jezik opće namjene, ali prvenstveno služi kao primarni jezik u AI istraživanju (istraživanju na području umjetne inteligencije) i kronološki je drugi po redu u dugom nizu programskih jezika višeg nivoa (prvi je bio FORTRAN).


Napisao: Hrvoje.Blazevic@bbm.hr
David.Blazevic@posluh.hr
Fredi.Glavan@public.srce.hr