Hrvatski LOGO


Prava Hrvatska verzija zapravo ne postoji *. Radi se o Berkeley Logu (ucblogo) kojeg je napisao (i održava) Brian Harvey. User manual i help sistem tog Loga prevedeni su na Hrvatski jezik.


* Postoji jedna starija DOS verzija loga u kojem su poruke o greškama prevedene na hrvatski: http://skola.sys.hr/eduindex.htm


Napisao: Hrvoje.Blazevic@bbm.hr
David.Blazevic@posluh.hr
Fredi.Glavan@public.srce.hr