Kamo poslije srednje?

Eto maturanti zadnja srednjoškolska godina je pred nama i pomalo nam se bliži matura i upisi na fakultet. Vjerujem da većina vas (kao i ja) još nije 100% sigurna gdje i kako bi se upisala pa ćemo vam pokušati pomoći i informirati vas o svemu što smo uspjeli pribaviti o fakultetima u Rijeci.

Ekonomski fakultet

Adresa: Vukovarska 58

Telefon: 051/353-777

Ekonomija:

-ekonomika poduzetništva

-međunarodna razmjena

-menadžment

-financije i bankarstvo

Nakon prve dvije godine općih ekonomskih kolegija, u 3. i 4. studijskoj godini studenti stječu specijalistička znanja prema odabranim usmjerenjima. Uz redovni studij Fakultet omogućuje i studij uz rad za usmjerenja Ekonomika poduzetništva.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani ekonomist

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz hrvatskoj jezika i književnosti, matematike, informatike i zemljopisa.

Fakultet za turistički i hotelski menadžment

Adresa: Primorska 42, naselje Ika, 51410 Opatija

Telefon: 051/292-633

Ekonomija:

-Hotelijerstvo

-Hotelski menadžment

-Turistički menadžment

Uz redovni studij Fakultet omogućuje pod određenim uvjetima i studij uz rad za sva studijska usmjerenja.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani ekonomist

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz hrvatskoj jezika i književnosti, matematike, informatike i geografije.

 

Filozofski fakultet

Adresa: Omladinska 14

Telefon: 051/345-046

 Jednopredmetni studij:

-Hrvatski jezik i književnost

-Likovna kultura

-Psihologija

Dvopredmetni studij (fiksna kombinacija):

-Fizika i politehnika

-Matematika i fizika

-Matematika i informatika

Dvopredmetni studij (slobodna kombinacija):

-Engleski jezik i književnost

-Filozofija

-Hrvatski jezik i književnost

-Informatika

-Njemački jezik i književnost

-Pedagogija

-Povijest

Diplomirani studenti stječu naziv: Profesor

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz predmeta koji će studirati

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Adresa: V. Cara Emina 5

Telefon: 051/353-111

Građevinarstvo:

usmerenje:

-hidrotehničko

-prometno

-konstruktorsko

Nakon prve tri godine općeg smjera, u 4. se studijskoj godini studenti opredjeljuju za usmjerenje.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani inženjer građevinarstva

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz matematike i fizike

 

 MEDICINSKI FAKULTET

Adresa: Braće Branchetta 20

Telefon: 051/651-111

Medicina:

Trajanje: 6 godina

Diplomirani studenti stječu naziv: Doktor medicine

Stomatologija:

Trajanje: 5 godina

Diplomirani studenti stječu naziv: Doktor stomatologije

Diplomirani sanitarni inženjer:

Trajanje: 4 godine

Jedini je studij te vrste u Republici Hrvatskoj

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani sanitarni inženjer

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola uz najmanje 2 godine pohađanja nastave iz biologije, kemije i fizike

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz biologije, kemije i fizike za sva tri studija

- za Stomatologiju se dodatno provjerava ručna spretnost

 

ODJEL ZA POMORSTVO

Adresa: Studentska 2

Telefon: 051/338-411

TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA:

Trajanje: 4 godine

U 3. i 4. godini se stječu znanja iz tehnologije pomorskog prometa, gdje studenti uz obvezne sadržaje, sukladno svojim interesima biraju izborne predmete, usko specijalističke tematike.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani inženjer za pomorski promet, smera tehnologija prometa

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz matematike, fizike i engleskog jezika

 

PRAVNI FAKULTET

Adresa: Hahlić 6

Telefon: 051/675-121

Pravo:

Trajanje: 4 godine

Uz redovni studij Fakultet omogućuje pod određenim uvjetima i studij uz rad.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani pravnik

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz hrvatkog jezika i književnosti, povijesti, filozofije i logike.

 

TEHNIČKI FAKULTET

Adresa: Vukovarska 58

Telefon: 051/651-444

Strojarstvo:

Usmerenja: -konstrukcijsko

-brodostrojarsko

-termoenergetsko

-proizvodno

-elektrostrojarstvo

-računalno inženjerstvo u strojarstvu

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani inženjer strojarstva

Brodogradnja:

Usmjerenja:

-projektiranje i konstrukcija broda

-tehnologija i organizacija brodogradnje

-računalno inženjerstvo u brodogradnji

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani inženjer brodogradnje

Elektrotehnika:

Usmjerenja:

-električna postrojenja

-automatizacija postrojenja i mehatronika

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani inženjer elektrotehnike

 Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz matematike i fizike

 

VISOKA POMORSKA ŠKOLA

Adresa: Studentska 2

Telefon: 051/338-411

Visoka pomorska škola omogućuje 3 dodiplomska stručna studija:

Nautički

Brodostojarski

Brodska elektronika i komunikacije

Diplomirani studenti Nautičkog i Brodostrojarskog smjera stječu naziv: Diplomirani inženjer pomorskog prometa uz navođenje smjera studija

Nakon 2. godine studiranja, studenti Nautičkog i Brodostrojarskog smjera mogu polagati diplomski ispit i tako steći naziv: Inženjer pomorskog prometa uz navođenje smjera studija.

Diplomirani studenti Brodske elektronike i komunikacija stječu naziv: Inženjer pomorskog prometa

Uvjeti upisa:

-završena najmanje 3-godišnja srednja škola

-odgovarajuća zdravstvena sposobnost

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz matematike, fizike i engleskog jezika

 

VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA

Adresa: Trg Ivana Klobučarića 1

Telefon: 051/615-273

Učitelj u razrednoj nastavi:

-četverogodišnji studij s pojačanim predmetima

-uz redovni se studij omogućuje doškolovanje učitelja-upisom u 3. studentsku godinu. Doškolovanje traje 2 godine.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani učitelj s pojačanim predmetom iz nastavnog programa

Odgajatelj predškolske djece:

-dvogodišnji stručni studij

Diplomirani studenti stječu naziv: Odgajatelj predškolske djece

Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja ili 3-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i posebnih uspjeha na natjecanjima iz područja struke

- provjere znanja na razredbenom ispitu

- provjera posebnih sposobnosti

 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Adresa: Tizianova 15

Telefon: 051/515-106

Filozofsko-teološki studij:

Program u osnovi sadrži kolegije filozofske i teološke grupe predmeta, biblijske i povijesne predmete, Crkveno pravo, glazbu i umjetnost te studij klasičnih i modernih jezika.

Diplomirani studenti stječu naziv: Diplomirani teolog

 Uvjeti upisa:

-završena 4-godišnja srednja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka koji se sastoji od:

- vrednovanja uspjeha u srednjoj školi

- provjere znanja na razredbenom ispitu iz predmeta koje će pristupnik studirati

- zadovoljeni posebni uvjeti koje traži Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu

 

VISOKA ŠKOLA ZA GLAZBENU UMJETNOST "INO MIRKOVIĆ"

Adresa: Villa "Frappart", V. C. Emina 5, Lovran

Telefon: 051/291-001

Klavirski odsjek:

-klavir

-orgulje

-harmonika

-čembalo

Orkestralni odsjek:

  1. GUDAČKI INSTRUMENTI:
  2. -violina

    -viola

    -violončelo

    -kontrabas

  3. PUHAČKI INSTRUMENTI:

-flauta

-oboa

-klarinet

-saksofon

-fagot

-horna

-truba

-trombon

-tuba

-udaraljke

-harfa

-mandolina

-gitara

Odsjek za muzikologiju:

-povijest glazbe

-teorija glazbe

Vokalni odsjek:

-solo pjevanje

Odsjek za kompoziciju:

-kompozicija

-dirigiranje

Uvjeti upisa:

-završena glazbena škola ili gimnazija odnosno neka druga 4-godišnja škola

-zadovoljeni uvjeti razredbenog postupka

-izuzetno talentirani učenici mogu se iznimno upisati na studij bez završene srednje škole, ako polože prijemni ispit.

 

Made by: Marko & Tanja & Ivo ; IV.4

Kazalo