IZVADAK IZ STATUTA UDRUGE

 

III. Svrha i ciljevi udruge 

Članak 7.

Svrha Udruge jest pomaganje oboljelima od anoreksije nervose i bulimije nervose te pomoć članovima obitelji oboljelih i svim ostalim zainteresiranima kojima je takva pomoć potrebna.

 

Članak 8.

Ciljevi Udruge jesu:

  1. Informiranje o stvarnom karakteru i ozbiljnosti ovih bolesti
  2. Unapređivanje stručne i znanstvene razine liječenja
  3. Prevencija nastanka bolesti
  4. Pomoć oboljelima i članovima obitelji oboljelih od ovih bolesti
  5. Briga o osposobljavanju i izobrazbi članova Udruge.
  6. Promicanje i ostvarivanje ideje unapređenja života članova Udruge u široj društvenoj zajednici.
  7. Lobiranja i promicanja aktivnosti koje će pridonjeti organizaciji specijalne ustanove za lijećenje ovih bolesti
  8. Ostvarivanje i zaštita interesa članova Udruge.

 

IV. Djelatnost Udruge, način pribavljanja i raspolaganja sredstvima Udruge

Djelatnost Udruge

 

Članak 9.

Svoje ciljeve iz članka 8.ovog statuta Udruga ostvaruje: