Ivan Gundulić


Dubravka


IMENA KOJA ULAZE U OVO PRIKAZANJE
RADMIO
SKUP PASTIRA
RIBAR
MILJENKO
LJUBMIR
DUBRAVKA
SKUP VILA
DIVJAK SATIR
GORŠTAK SATIR
ZAGORKO
LJUBDRAG
JELJENKA SATIRICA
BRŠTANKO
TRATORKO
VUK SATIR
STOJNA
PELINKA
PASTJERIĆI MALI, usve pet
GLASNIK
SKUP SATIRA
REDOVNIK

Činjenje prvo
Skazanja: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X.

Činjenje drugo
Skazanja: I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX.

Činjenje treće
Skazanja: I., II., III,, IV., V., VI., VII., VIII., IX.