ČINJENJE TREĆE

Skazanje deveto

REDOVNIK IZ CRKVE S INIJEM PASTIRI

REDOVNIK
Pastiri, pokli svi i riječima i djeli
sva smo veće u crkvi činjenja dospjeli,
još vršit trijebi je, da se blag dan resi,
što činit ostaje pod vedrijem nebesi.
Iz svijeh tijem usti u skladu jedan glas
ovako izusti i klikni večeras:
"O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do,
uzroče istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudcki životi
ne mogu bit plata tvoj istoj lipoti".

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

REDOVNIK

Svak redom dar ovdi ki ima najdraži
sad našoj slobodi čestitoj prikaži.
O svijetla božice, eto i ja na tvu čas
najprvi sej ptice puštavam večeras,
da, ko one steru krila
sad slobodne svud po nebi,
i sloboda prostre mila
sej Dubrave glas po tebi.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

MILJENKO
Milosna, jedina božice svijeh strana,
tebi u dar maslina od mene je podana,
da, ko u miru uz vil moju
željenje se me ispuni,
tako vlas tva da u pokoju
čestitijem nas vijencom kruni.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

DUBRAVKA
Ovi cvit rumene i lijepe ružice
primi sad od mene, o lijepa božice,
da, ko ona cvijetju ostalom
sadružena ures dava,
tako slavom tvom i hvalom
hvaljena da je i ma slava.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

ZAGORKO
Slobodo ugodna, uzdahe, plač i vaj
od mene slobodna na tvu čas primit haj,
da, ko se oni sad od mene
zajedno s rikom suza dile,
da se odijele i spomene
od me prike tako vile.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

DIVJAK
Slobodo, odveće ugodna svakomu,
primi ove odjeće vilinje za čas mu,
da, ko š njima sve ludosti
i taštine zdrijeh i skinuh,
tako da opet s tvom kriposti
vik ne svežem što prikinuh.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

JELJENKA
Slobodo, pogleda' na mene odizgar,
i ovi kus meda ktjej primit za drag dar,
da, ko sladak bez primjese
med je sobom po naravi,
tako i ljepos da ma slavi
nad svijem ke se tudijem rese.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

VUK
Slobodo jedina, na tvu čas sasma rad
čašu ovu ja vina nasluih punu sad;
čini, ko si ti utjeha
Dubravi ovoj na sem sviti,
da i čašica ova od smijeha
meni je ures vjekoviti.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

GORŠTAK
Slobodo, za malu tvoju čas ne primi
ovu mu sviralu skladnu ovdi nad svimi
neka uvik‚ svi pastiri
i sve vile prigizdave
tance vode gdi ona sviri
u dan ovi sred Dubrave.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

PASTJERIĆ 1
Slobodo, i ovi košičić pun kriješa
među inijem darovi od mene izmiješa',
a to, er ću ja ufati
da mi od tebe pomoć doć će
i da mi ćeš opet brati,
dokle uzrastem, s dubja voće.

PASTJERIĆ 2
Sira ovo što mati rušku mi jutros da,
slobodo, podati tebi ću ja sada,
a to, i ja unaprijeda
neka budem tvojom vlasti
sira, masla, mlijeka i meda
slobodnije majci krasti.

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do...

REDOVMK
Sad, nebo, usliši, usliš'te, bogovi,
što u glas najviši na dan vas molju ovi;
i ti ka iz ruka svih primi darove
proz ma usta od puka svega čuj molbe ove:
Eto vile prigizdave
zlatne prame cvijetkom rese,
a goranin divji izljeze
s vijencem bornim oko glave.
Eto pastijer sred livada
pod sviroku pjeva svoju;
eto u miru i pokoju
dva najljepša ljubav sklada.
Dubrava ova slavna svudi
opet zelen svu je primila,
opeta se razgojila
u pokoju ki svak žudi.
Bez oblaka u vedrini
vrhu nje se nebo kaže,
tihi vjetric u njoj draže
zorne hlatke čuti čini.
Skladni puci, mirna sela,
travna polja, doba ugodna,
pune njive, dubja plodna,
rojne čele, stada cijela.
Tim pospješno, moji mili
ki resite ove strane,
u slobodi slatkoj stane
čim ste u miru obljubili,
u jedinstvu, u ljubavi
neka draži dan izlazi,
ovdi našim skladnim glasi
sloboda se draga slavi!

 

SKUP
O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar u kom sva blaga višnji nam bog je do,
uzroče istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudcki životi
ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti!

 


Lektira